Naudojimo sąlygos

PRAŠOME JŪSŲ DĖMESINGAI PERSKAITYTI ŠIAS NAUDOJIMOSI IR PARDAVIMO SĄLYGAS PRIEŠ PATEIKIANT UŽSAKYMĄ INTERNETU ARBA TELEFONU, ARBA KITAIP NAUDOJANTIS PUSLAPIU.

Šis puslapis (toliau – „puslapis“) priklauso ir yra tvarkomas „Minus 417 Ltd.“ (toliau – „Mins 417“, „mes“ arba „mūsų“). Šios naudojimo sąlygos ir pirkimo sąlygos ir bet kokios jų pataisos ar pakeitimai, kartu su mūsų privatumo politika (toliau – „susitarimas“) sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą tarp jūsų ir Minus 417. Šis susitarimas taikomas bet kokiam puslapio naudojimui ir bet kokiam užsakymui, kurį padarote per puslapį arba telefonu bei jūsų mūsų produktų arba paslaugų naudojimui arba potencialiam naudojimui (toliau – „jūsų naudojimas“). Jūsų puslapio naudojimas bus toks, su kokiu sutinkate tarsi pasirašę šį susitarimą. JEIGU NESUTINKATE BŪTI ĮPAREIGOTI ŠIO SUSITARIMO, NENAUDOKITE PUSLAPIO, NEUŽSISAKINĖKITE IR NENAUDOKITE MINUS 417 PRODUKTŲ. Tinkamumas Norėdami naudoti puslapį, turite būti 18 metų amžiaus arba vyresni ir galėti pasirašyti galiojantį kontraktą su mumis ir nebūti įstatymo apriboti nuo minėto pasirašymo. Vartotojo turinys Remdamiesi šia sutartimi, į puslapį galite įkelti bet kokias nuotraukas, komentarus, vaizdo įrašus, apžvalgas ir kitą komunikaciją bei turinį („jūsų turinys“). Jei nenurodome kitaip, skelbdami ar pateikdami savo turinį į puslapį, jūs suteikiate Minus 417 teisę naudoti, dauginti, modifikuoti, pritaikyti, publikuoti, versti, kurti išvestinius kūrinius iš tokio turinio, taip pat platinti ir rodyti tokį turinį, bei pateiktą vardą susijusį su tokiu turiniu visose žiniasklaidos priemonėse, kurios žinomos dabar ar bus kuriamos vėliau visame pasaulyje, ir gali laisvai naudotis bet kokiomis idėjomis, koncepcijomis ar praktinėmis žiniomis užfiksuotomis jūsų turinyje bet kokiam tikslui, įskaitant ( bet neapsiribojant) plėtrą, gamybą, platinimą ir produktų rinkodarą, naudojant tokią informaciją. Jūsų teigiate, kad turinys yra jūsų arba jūsų kitaip kontroliuojate teises į jį; ir kad jūsų turinys yra tikslus ir kad jūsų turinio naudojimas nepažeidžia šio susitarimo ir nesukels jokios žalos jokiam žmogui ar subjektui; ir kad jūs atlyginsite Minus 417 už visas su jūsų turiniu susijusias pretenzijas. Minus 417 neatsako ir neprisiima kaltės už bet kokį jūsų turinį, publikuotą jūsų arba trečiosios šalies. Naudojimo sąlygos Jūs neturite naudoti puslapio tokiu būdu, kuris pažeidžia kitų teises arba riboja ar trukdo kitiems naudotis puslapiu. Be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo negalima daryti visų šių veiksmų: kopijuoti, dauginti, nuomoti, skolinti, parduoti ar jokiu būdu naudoti iš puslapio gautą turinį; bet kokiu tikslu modifikuoti, platinti ar iš naujo skelbti bet kokį turinį puslapyje; arba naudoti svetainės turinį bet kokiam komerciniam tikslui, netrikdyti ir netrukdyti saugoti puslapio saugumui ir (arba) puslapio šaltiniams, neįkelti jokių kenksmingų failų ir (arba) virusų. Nenaudoti interneto puslapio jokiu žalingu būdu, atsižvelgiant į visus galiojančius įstatymus, susijusius su jūsų naudojimusi puslapiu. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS Šis puslapis yra saugomas autorių teisių, prekių ženklų, patentų ar kitų nuosavybės teisių ir įstatymų. Minus 417 gali pašalinti turinį, kuris, atrodo, pažeidžia kitų autorių teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises. Taip pat, Minus 417 gali nutraukti prieigą vartotojams, kurie, atrodo, pažeidžia kitų autorių teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises. Niekas šiame susitarime arba internetiniame puslapyje negali būti laikoma kažkuo, kad suteikia bet kokią licenciją ar teises tiesiogiai, netiesiogiai, naudojant estoppel, ar kitaip į Minus 417 arba trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises. Visos teisės, kurios nėra eksplicitiškai suteiktos, yra saugomos. Prekių ženklai „Minus 417“ yra gerai žinomas prekės ženklas, taip pat registruotas kaip tarptautinis TM (toliau: „TM“). Jūs neturite jokios teisės naudoti TM bet kokiu būdu. TM naudojimasis negavus raštiško „Minus 417“ patvirtinimo yra mūsų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. Informacija puslapyje Informacija (įskaitant, be apribojimų, patarimus ir rekomendacijas)puslapyje nėra skirta medicinai ar medicinos patarimams. Prieš pradėdami bet kokias naujas procedūras, visada pasitarkite su gydytoju. „Minus 417“ neatsako už jokią žalą ir (arba) veiksmus, kuriuos sukelia interneto puslapyje pateikta informacija.  

Garantija Puslapis naudoja „KAIP RA“ ir „KAS GALIMA“ pagrindus. Minus 417 atsisako bet kokių bet kokių aiškių ar numanomų garantijų. „Minus 417“ neatsako už tai, kad puslapis atitiks jūsų reikalavimus, arba prieiga prie puslapio bus nepertraukiama, saugi ir be klaidų. „Minus 417“ neatsako už rezultatus ir (arba) padarinius, kurie gali nutikti naudojantis puslapiu. Jūs sutinkate, kad bet kokia informacija, kurią jūs gaunate naudodamiesi puslapiu, yra jūsų pačių rizika ir kad jūs esate visiškai atsakingas už bet kokią žalą, padarytą jūsų kompiuterio sistemai ar duomenų praradimą. Nuorodos Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ir (arba) išteklius, įskaitant reklamos partnerius, kurių „Minus 417“ nekontroliuoja. Šios nuorodos yra suteiktos tik vartotojų patogumui ir neturėtų būti laikomos tuose puslapiuose esančio turinio, prekių arba paslaugų reklama iš Minus 417. . Įsigijimas Minus 417 pasilieka teisę, iš anksto neįspėję, nutraukti arba pakeisti specifikacijas, produktų ir/arba kitų įsigyjamų prekių kainas arba įsigijimo sąlygas ir/arba bet ką kitą puslapyje. Minus 417 stengiasi, bet negarantuoja, kad kainos, nurodytos puslapyje būtų teisingos ir produktų aprašymai būtų kiek įmanoma tikslūs. Jei produktas aprašytas puslapyje nėra aprašytas kai jūsų jį gaunate, arba pakuotė puslapyje nesutampa su pakuote, kurią gavote, jūs galite jį grąžinti mums nepanaudotą ir nesugadintą, kaip aprašytą grąžinimo politikoje. Minus 417 pasilieka teisę nutraukti bet kokį nurodytą pasiūlymą siekiant pataisyti klaidas bet kurioje užsakymo stadijoje ir netgi po to, kai iš jūsų kortelės nuskaitomi pinigai. Jei užsisakote produktą, apmokėjimas Minus 417 turi būti gautas iki Minus 417 priimant užsakymą. Minus 417 gali pareikalauti papildomos informacijos apie jūsų užsakymą jei jūs jos nepateikėte ir gali atšaukti arba apriboti užsakymą, kol jos negauna. Jūsų užsakymas yra tiesiogiai susijęs su šio susitarimo priėmimu. Kai gausime tinkamai užpildytą užsakymą, jūsų leidimą ir mokėjimo formą, mes nedelsdami surasime jūsų užsakytą prekę, kad galėtumėme ją paruošti siuntimui. . Visos prekės priklauso nuo jų prieinamumo. Mes nedelsdami informuosime jus, jei produktas, kurį užsakėte nėra prieinamas ir pasiūlysime jums panašios kokybės arba vertės alternatyvą. Minus 417 nepriima užsakymų iš prekiautojų, didmenininkų ar klientų, ketinančių perparduoti internetinėje svetainėje siūlomas prekes. Jei Minus 417 sužinos, kad jūs pateikiate užsakymus ketindami perparduoti svetainėje siūlomas prekes, mes nedelsdami atšauksime jūsų užsakymą, laikinai sustabdysime arba pašalinsime jūsų paskyrą, ir imsimės bet kokių ir visų įmanomų teisinių priemonių, kad apsisaugotumėme nuo jūsų pagal įstatymą. Jei mes pastebėsime, kad užsakymas pateiktas naudojantis suklastotomis arba vogtomis kortelėmis, Be minus 417, tai taip pat bus pranešta federalinėms, valstybinėms ir (arba) vietos teisėsaugos institucijoms.

Siuntimas ir rizikos Minus 417 pridės siuntimo ir distribucijos mokesčius prie jūsų užsakymo. Jei nenurodyta kitaip, Minus 417 naudosis komerciniais vežėjais, kad pristatytų produktus per adekvatų laiką nuo jūsų tinkamai užpildyto užsakymo gavimo. Pristatymo laikas yra nuspėjamas ir Minus 417 nėra už jį atsakingi. Jūs suprantate, kad produktų prieinamumas gali būti ribotas, o tam tikri produktai gali būti neprieinami, tokiu atveju produktai bus pristatyti, kai tik jie taps prieinami. Jei jūsų užsakymas bus atidėtas (nuo datos, nurodytos užsakymo metu, arba, jei data nebuvo nurodyta, per 30 dienų nuo užsakymo datos, Minus 417 bandys su jumis susisiekti. Jei Minus 417 negalės su jumis susisiekti arba nebenorite gauti prekės, Minus 417 atšauks užsakymą ir nedelsdami grąžins gautą sumą, ir padarys tai per 14 darbo dienų, jeigu naudojote trečiųjų šalių kredito kortelę, tokią kaip Visa arba Mastercard. Minus 417 neatsako už jokius nuostolius, žalą, sąnaudas, arba išlaidas, susijusias su bet kokiu siuntimo ar pristatymo atidėjimu. Tokių daiktų praradimo ir nuosavybės teisių rizika pereis jums, kai juos pristatysime vežėjui. Minus 417 gali atmesti užsakymus, jei nurodytas pristatymo adresas yra už JAV ribų. PARDAVIMO MOKESTIS būtų taikomas pagal šalį, iš kurios buvo padarytas užsakymas. Mokėjimo informacija bus jūsų arba tų, kurių informaciją turite teisę pateikti. Minus 417 turės teisę atšaukti užsakymą savo nuožiūra, kada mums tai atrodys tinkama. Tarptautiniai užsakymai. Minus 417 gali nuspręsti priimti užsakymus pirkti jų gaminius iš ne JAV gyventojų, tokių užsakymų priėmimui ir tokių gaminių pardavimui bus taikomi tos šalies, iš kurios buvo padarytas užsakymas, įstatymai.

Jūs esate įpareigoti ir atsakingi už tai, kad pateiksite dabartinę, išsamią ir tikslią informaciją apie savo atsiskaitymo sąskaitą. Jūs negalėsite reikšti pretenzijų šiuo klausimu. Grąžinimo politika. Minus 417 grąžins jūsų pinigus, jei jūsų produktas bus laiku grąžintas arba atšauktas, jei perkate naudodamiesi trečiosios šalies kredito įmone, per 30 darbo dienų nuo grąžintos prekės gavimo dienos, ir tik jeigu produktas yra nenaudotas arba nesugadintas. Jei abejojate dėl savo teisės grąžinti prekę, galite kreiptis pagalbos į klientų aptarnavimo tarnybą. Elektroniniai parašai Jūs sutinkate, kad sutinkate su tuo, kad visa elektroninė informacija ir jums perduota informacija, tokia kaip sutartys puslapyje, jums bus pristatyta elektroninėmis priemonėmis, tokiomis kaip el. paštas ir turės tokią pačią galią ir poveikį lyg būtų parašyta raštu ir pasirašyta šalies. Taip pat jūs sutinkate, kad paspausdami „PATEIKTI“, „ATSISIŲSTI“, „AŠ SUTINKU“ ar panašias nuorodas, jūsų suteikiate teisiškai įpareigojantį elektroninį parašą ir sudarote teisiškai įpareigojančią sutartį, kuri yra teisėta bet kurioje jurisdikcijoje. Komunikacijos Jūs sutinkate, kad visi skambučiai Minus 417 bus įrašyti. Jus patvirtinate, kad jūsų suteikta kontaktinė informacija yra teisinga ir tiksli. Jūs sutinkate gauti skambučius, el. laiškus, iš anksto įrašytas balso žinutes ir/arba automatinius skambučius (taip pat, sms žinutes) iš Minus 417 arba Minus 417 vardu, susijusius su šiuo susitarimu, bet kokiu pirkimu arba transakcija su Minus 417, taip pat reikalais susijusiais su jūsų paskyra (taip pat, skolų išieškojimu) ir pasiūlymais, susijusiais su Minus 417 produktais. Šie ryšiai gali būti užmegzti Minus 417 arba jų vardu, net jei jūsų telefono numeris yra užregistruotas bet kuriame valstijos ar federaliniame „Neskambinti“ sąraše. . Minus 417 nebus atsakingas už bet kokius mokesčius, kuriuos dėl to jums gali tekti sumokėti. Minus 417 gali gauti jūsų kontaktinius duomenis ir jūs aiškiai sutinkate, kad su jumis bus susisiekta el. pašto adresais, pašto ar siuntimo adresais ir telefono numeriais, kuriuos tiesiogiai pateikėte arba kuriuos gavome kitomis teisėtomis priemonėmis, tokiomis kaip praleidimų sekimas. Sutinkate per 30 dienų nuo bet kokios jūsų kontaktinės informacijos pasikeitimo per klientų aptarnavimo tarnybą pranešti apie pokyčius Minus 417. TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS Jūs suprantate ir sutinkate, kad „Minus 417“ ar bet kuris su jais susijęs juridinis asmuo jokiomis aplinkybėmis neatsako už jokią žalos formą. Tai apima, bet neapsiribojant, bet kokį naudojimo pajėgumų praradimą, pelno praradimą, duomenų praradimą, geros valios praradimą, alternatyvių paslaugų teikimo išlaidas ar bet kokią kitą netiesioginę, specifinę, atsitiktinę ar išvestinę žalą. Tai taikoma neatsižvelgiant į tai, kaip padaryta žala, ir į bet kokią atsakomybės teoriją dėl sutarties pažeidimo, delikto (įskaitant griežtą atsakomybės aplaidumą) ar dėl kitų priežasčių, susijusių su naudojimusi ar negalėjimu naudotis puslapiu, produktais, įsigytais puslapyje, alternatyvios paslaugos ar sekcijos kaina. ŽALOS ATLYGINIMAS Jeigu dėl jūsų naudojimosi puslapiu ir/arba informacija, kurią pateikiate Minus 417 per puslapį ir/arba privatumo, deliktų ar kitokių pretenzijų, susijusių su asmeninės informacijos tvarkymu, kuri jums nepriklauso, priešingai negu teigiama šiame susitarime ir/arba jei jūs pažeidžiate šį susitarimą, jūs pripažįstate ir sutinkate atlyginti žalą ir laikyti Minus 417, jų akcininkus, direktorius, pareigūnus, darbuotojus, agentus, prekės ženklo dalininkus, tiekėjus, filialus ir partnerius, neatsakingais dėl bet kokių įsipareigojimu, žalos, pretenzijų, ginčų ir bet kitokių išlaidų įimančių, bet neapribojamų, adekvačių teisininkų paslaugų mokesčius ir teisininkų išlaidas ir visas kitas ir bet kokias žalas, kurios gali būti padarytos. Atlyginimo priemonės Jei pažeisite ar grasinsite pažeisti šį Susitarimą, mes turėsime teisę reikalauti įsakymo ir/arba kitokios teisėtos pagalbos, ribojančios tokį pažeidimą. Jokia šio susitarimo nuostata negali būti aiškinama kaip draudžianti Minus 417 naudotis kitomis turimomis teisių gynimo priemonėmis. Tai, kad „Minus 417“ delsia naudotis šia teise ar teisių gynimo priemonėmis pagal šį susitarimą, nereiškia tos teisės ar teisių gynimo priemonių atsisakymo ir neturi įtakos Minus 417 galimybėms vėliau pasinaudoti šia teise ar teisių gynimo būdais. Dėl bet kokio atsisakymo turi būti raštu susitarta su Minus 417. Puslapio uždarymas Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Minus 417“ be išankstinio įspėjimo gali savo nuožiūra bet kuriuo metu nutraukti ar sustabdyti savo internetinio puslapio veikimą ar jūsų naudojimąsi puslapiu, dėl bet kokios priežasties, kurią Minus 417 laiko tinkama, ir Minus 417 nebus atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už tokio nutraukimo ar sustabdymo pasekmes. Jūs sutinkate, kad ši sutartis galiotų ir po tokio nutraukimo, nutraukus jūsų naudojimąsi puslapiu ar prieigą prie jo. Bet kokie jūsų prisiimti įsipareigojimai, garantijos ir žalos atlyginimo įsipareigojimai liks netgi panaikinus jūsų paskyrą ar santykius su Minus 417. Išskirtinė jurisdikcija Tel Avivo, Izraelio, įgalioti teismai turi išimtinę teisę nagrinėti visus ginčus, susijusius su šiuo susitarimu, jo aiškinimu ir vykdymu. Šios sutarties sąlygų atnaujinimas Minus 417 gali pakeisti ir (arba) atnaujinti šią sutartį savo nuožiūra, prieš tai jūsų neįspėję. Jūsų tolimesnis naudojimasis puslapiu reiškia jūsų sutikimą su pokyčiais. Trečiosios šalys ir susitarimo pakeitimai Minus 417 gali savo nuožiūra perduoti sutartis su bet kuriomis mūsų teisėmis ar įsipareigojimais pagal šią sutartį bet kuriai trečiajai šaliai. Ši sutartis pakeičia bet kurias kitas anksčiau mūsų paskelbtas sąlygas ir bet kokius kitus žodinius, rašytinius ar kitokius pareiškimus, kuriuos jums pateikėme.

Prašome susisiekti su oficialiu platintoju Baltijos šalyse: AP Retail SIA info@apretail.lv Lilliju iela 57, Mārupe +371 26 417 323