Lietošanas noteikumi

LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT ŠOS LIETOŠANAS NOSACĪJUMUS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMUS, PIRMS VEIKT PASŪTĪJUMU TIEŠSAISTĒ VAI PA TĀLRUNI, VAI CITĀDĀK IZMANTOT ŠO VIETNI.

Šī vietne (turpmāk tekstā – “vietne”) pieder un to pārvalda AP Retail SIA (turpmāk “Minus 417”, “mums”, “mēs” vai “mūsu”). Šie lietošanas noteikumi un pirkšanas nosacījumi, kā arī visi to grozījumi vai papildinājumi kopā ar mūsu privātuma politiku (turpmāk tekstā – “Līgums”) veido juridiski saistošu vienošanos starp jums un Minus 417. Šis Līgums attiecas uz jebkuru Vietnes izmantošanu, visiem pasūtījumiem, ko veicat vietnē vai pa tālruni, un mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanu vai izmantošanas mēģinājumiem, ko jūs veicat (turpmāk, “Jūsu lietošana”). Izmantojot vietni, automātiski tiek parakstiet, piekrītiet šim līgumam. JA NEPIEKRĪTAT, KA ŠIS LĪGUMS IR JUMS SAISTOŠS, LŪDZAM NEIZMANTOT ŠO VIETNI, NEVEIKT PASŪTĪJUMUS UN NEIZMANTOT MINUS 417 PRODUKTU.

Atbilstība prasībām

Lai lietotu vietni, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam un jābūt pilnvarotam noslēgt saistošu līgumu ar mums, un jums to nedrīkst liegt saskaņā ar piemērojamiem likumiem.

Lietotāja saturs

Ievērojot šo līgumu, jūs vietnē varat augšupielādēt jebkādas fotogrāfijas, komentārus, videoklipus, pārskatus un citu saziņu un saturu (“Jūsu saturs”). Ja vien mēs nenorādām citādi, nosūtot vai iesniedzot jūsu saturu tīmekļa vietnē, jūs piešķirat Minus 417 tiesības izmantot, reproducēt, pārveidot, pielāgot, publicēt, tulkot, izveidot atvasinātus darbus, izplatīt un attēlot šādu saturu un vārdu, kas iesniegts saistībā ar šādu saturu, visā pasaulē visos plašsaziņas līdzekļos, kas tagad ir zināmi vai turpmāk iecerēti, un var brīvi izmantot jebkādas idejas, jēdzienus vai zinātību, kas atrodas jūsu saturā, jebkādiem mērķiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar produktu izstrādi, ražošanu, izplatīšanu un mārketingu, izmantojot šo informāciju.

Jūs paziņojat, ka jums pieder visas tiesības uz jūsu saturu vai kā citādi jūs to kontrolējat;  un ka jūsu saturs ir pareizs, ka jūsu satura izmantošana nepārkāpj šo līgumu un neradīs kaitējumu nevienai personai vai organizācijai; un ka jūs atlīdzināsit mīnus 417 par visām prasībām, kas saistītas ar jūsu saturu. Mīnus 417 neuzņemas nekādu atbildību par jūsu vai trešās puses ievietotu jūsu saturu.

Izmantošanas noteikumi

Jūs nedrīkstat izmantot vietni veidā, kas pārkāpj kāda cita tiesības vai ierobežo vai kavē citu personu iespējas izmantot vietni. Jūs nedrīkstat bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas veikt šādas darbības: kopēt, reproducēt, iznomāt, izīrēt, aizdot, pārdot vai jebkādā veidā izmantot no vietnes iegūto saturu; jebkuram mērķim modificēt, izplatīt vai atkārtoti izvietot jebkādu tīmekļa vietnes saturu; vai izmantot Vietnes saturu jebkādam komerciālam nolūkam, neizjaukt un netraucēt vietnes drošību un / vai avotus, neaugšupielādēt jebkāda veida kaitīgus failus un / vai vīrusus. Neizmantot Vietni jebkādā kaitīgā veidā, atsaucoties uz visiem spēkā esošajiem likumiem par to, kā jūs lietojat Vietni.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Vietni aizsargā autortiesības, preču zīmes, patenti vai citas īpašumtiesības un likumi. Mīnus 417 var noņemt saturu, kas šķietami pārkāpj citu personu autortiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības. Tāpat arī Mīnus 417 var pārtraukt piekļuvi lietotājiem, kuri šķietami pārkāpj citu personu autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Nekas šajā līgumā vai vietnē netiek interpretēts kā tāds, kas tieši vai netieši piešķir pēc saskanīgas rīcības principa jebkādas citas licences vai tiesības, vai citādāk saskaņā ar Minus 417 vai trešās puses intelektuālā īpašuma tiesībām. Visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas, tiek rezervētas.

Preču zīmes

“Minus 417” ir plaši pazīstama Preču Zīme, kā arī reģistrēta starptautiska PZ (turpmāk: “PZ”). Jums nav tiesību jebkādā veidā izmantot PZ. PZ lietošana, nesaņemot rakstisku atļauju Minus 417, ir uzskatāms par mūsu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

Informācija vietnē

Vietnes informācija (ieskaitot, bet ne tikai, padomus un ieteikumus) nav paredzēta kā medicīnisks ieteikums. Pirms sākt jaunu ārstēšanas metodi, vienmēr konsultējieties ar ārstu. Mīnus 417 nav atbildīgs par zaudējumiem un / vai darbībām, ko izraisījusi vietnē esošā informācija.

Garantiju atruna

Vietne tiek piedāvāta, kāda tā ir un kāda tā ir pieejama. Mīnus 417 atsakās no jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām. Mīnus 417 nav atbildīgs par to, ka vietne atbildīs jūsu prasībām, vai arī piekļuve vietnei būs nepārtraukta, droša vai bez kļūdām. Mīnus 417 nav atbildīgs par rezultātiem un / vai sekām, kuras var rasties, izmantojot vietni. Jūs piekrītat, ka jebkura informācija, ko iegūstat, izmantojot vietni, tiek iegūta, jums pašiem uzņemoties risku, un ka jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādu kaitējumu jūsu datorsistēmai vai tā rezultāta izraisīto datu zaudējumu.

Saites

Vietne var sniegt saites uz citām vietnēm un / vai resursiem, ieskaitot reklāmdevējus, kurus Minus 417 nekontrolē. Šīs saites tiek nodrošinātas tikai kā ērtības lietotājiem, un tās nevajadzētu uzskatīt par Minus 417 apstiprinājumu attiecībā uz saturu, precēm vai pakalpojumiem, kas ietverti šo trešo personu vietnēs.

Pirkumi

Mīnus 417 patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai mainīt produktu specifikāciju cenas un / vai citus pirkuma nosacījumus un / vai jebko citu vietnē. Mīnus 417 mēģinās, bet negarantē, ka vietnē norādītās cenas ir pareizas, un pēc iespējas precīzāk apraksta tīmekļa vietnē pieejamās preces. Ja vietnē aprakstītais produkts nav tāds, kā aprakstīts, kad to saņemat, vai vietnē norādītais iepakojums neatbilst saņemtajam produktam, jūs varat to mums atgriezt neizmantotā un nesabojātā stāvoklī saskaņā ar mūsu atgriešanas politiku.

Ja jums ir reklāmas kods no sociālajiem medijiem, reklāmas un citi (sastāv no burtiem un cipariem, piemēram, FGD001), varat to izmantot, ievadot maksājuma līmeni laukā, ko sauc par kupona kodu. [AP1] Pēc reklāmas koda ievadīšanas (tā derīguma termiņa ietvaros, datums laiks) pirkuma groza cena samazināsies precīzi precēm akcijas summā (piemēram, dažas preces samazināsies par 30% no sākotnējās cenas). Mīnus 417 patur tiesības atsaukt jebkuru izteikto piedāvājumu kļūdu labošanai visos pasūtījuma posmos pat pēc maksājumiem ar kredītkarti. Ja pasūtāt produktu, maksājums ir jāsaņem līdz Minus 417, pirms Minus 417 pieņem pasūtījumu.

Klients var apskatīt un iegādāt produktus Baltijas valstu valūta Eiro un maksājums tiks veikts tikai Eiro valūtā.

Minus 417 patur tiesības atsaukt jebkuru izteiktu piedāvājumu, labot kļūdas visos pasūtījuma posmos, pat pēc maksājumiem ar kredītkarti. Ja pasūtāt preci, maksājums jāsaņem Minus 417 pirms Minus 417 pieņem pasūtījumu. Minus 417 var būt nepieciešama papildu informācija par jūsu pasūtījumu gadījumā, ja neesat sniedzis visu nepieciešamo informāciju, un tas var atcelt vai ierobežot pasūtījumu jebkurā laikā pēc tā ievietošanas. Jūsu pasūtījums ir atkarīgs no šī Līguma akceptēšanas. Kad ir saņemts pareizi noformēts pasūtījums, jūsu pilnvarojums un maksājums, mēs nekavējoties sagatavosim pasūtīto preci, lai to ievietotu rindā nosūtīšanai. Visas preces tiek nodrošinātas, ja tās ir pieejamas. Mēs nekavējoties informēsim jūs, ja jūsu pasūtītais produkts nav pieejams, un mēs varam piedāvāt jums alternatīvu produktu ar aptuveni līdzvērtīgu kvalitāti un vērtību. Minus 417 nepieņem pasūtījumus no izplatītājiem, vairumtirgotājiem vai klientiem, kuri plāno pārdot vietnē piedāvātās preces. Ja Minus 417 atklāj, ka jūs veicat pasūtījumus ar nolūku pārdot vietnē piedāvātās preces, mēs nekavējoties atcelsim jūsu pasūtījumu, apturēsim vai likvidēsim jūsu kontu, un izmantosim visus pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus no jums saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Ja mēs konstatēsim, ka tika veikts pasūtījums, izmantojot viltotas vai zagtas kartes, Minus 417 tiks ziņots arī federālajām, valsts un / vai vietējām izpildes iestādēm.

Sūtīšana un riski

Minus 417 pievienos pasūtījumam piegādes un apstrādes maksu. Ja vien nav norādīts citādi, Minus 417 izmantos komerciālos pārvadājumu pārvadātājus, lai preces nosūtītu saprātīgā laikā pēc jūsu pareizi aizpildīta pasūtījuma saņemšanas. Piegādes laiks ir tikai informatīvs, un Minus 417 neuzņemas atbildību par to. Jūs saprotat, ka produktu pieejamība var būt ierobežota un atsevišķi produkti var nebūt pieejami piegādei, un tādā gadījumā produkti tiks piegādāti, kad tie būs pieejami. Ja pasūtījums tiks aizkavēts (sākot no datuma, kas norādīts pasūtīšanas brīdī, vai, ja datums nav norādīts, vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma datuma, Minus 417 mēģinās ar jums sazināties). Ja Minus 417 nevarēs ar jums sazināties vai jūs vairs nevēlaties saņemt preci, Minus 417 atcels pasūtījumu un nekavējoties atmaksās piedāvāto summu, un darīs to 14 darba dienu laikā, ja pasūtījums veikts, izmantojot trešo pušu kredītkartes, piemēram, Visa vai Mastercard. Minus 417 neatbild par zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām, vai izdevumiem, kas saistīti ar jebkādu sūtījuma vai piegādes kavējumu. Zaudējumu risks un īpašumtiesības uz šādām precēm pāriet pie jums pēc tam, kad esam nodevuši preci piegādes pārvadātājam. Minus 417 var noraidīt pasūtījumus, ja norādītā piegādes adrese atrodas ārpus Eiropas Savienības Valstīm. PĀRDOŠANAS NODOKLIS tiks noteikts atbilstoši valstij, no kuras pasūtījums veikts. Maksājumu informācija būs jūsu vai tā, kuru jūs esat pilnvarots sniegt. Minus 417 ir tiesības atcelt jūsu pasūtījumu pēc saviem ieskatiem, ko mēs uzskatīsim par piemērotu. Starptautiskie pasūtījumi Minus 417 var izvēlēties pieņemt savu produktu pasūtījumus no personām, kas nedzīvo ES, uz šādu pasūtījumu pieņemšanu un šādu produktu pārdošanu attieksies piemērojamie likumi valstī, no kuras pasūtījums veikts. Jums ir pienākums un atbildība norādīt aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju par savu rēķina kontu. Jums nav nekādu prasījuma tiesību šajā saistībā.

Atgriešanas politika

Minus 417 atmaksās jūsu maksājumu, ja jūsu produkts tiek laicīgi atgriezts vai atcelts, un 14 dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas, ja tas ir iegādāts, izmantojot trešās puses kredīta kompāniju, un tikai tad, ja produkts nav lietots un nav bojāts. Ja neesat pārliecināts par savām tiesībām atgriezt preci, varat sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Elektroniskie paraksti

Jūs apliecināt, ka piekrītat pieņemt visu elektronisko informāciju un paziņotā informācija, piemēram, līgumi tīmekļa vietnē, jums tiks piegādāta ar elektroniskiem līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu un tai būs tāds pats spēks, kā, ja tā tiktu sastādīta rakstiski un puses parakstīta. Tāpat arī jūs atzīstat un piekrītat, ka, noklikšķinot uz “IESNIEGT”, “LEJUPIELĀDĒT”, “ES AKCEPTĒJU” vai līdzīgas saites, jūs iesniedzat juridiski saistošu elektronisko parakstu un noslēdzat juridiski saistošu līgumu, kas ir spēkā jebkurā jurisdikcijā.

Saziņa

Jūs piekrītat, ka visi tālruņa zvani ar Minus 417 tiks ierakstīti. Jūs apliecināt, ka visa jūsu sniegtā kontaktinformācija ir patiesa un precīza. Jūs piekrītat saņemt tālruņa zvanus, e-pastus, iepriekš ierakstītas balss ziņas un / vai automātiskos zvanus (ieskaitot īsziņas) no Minus 417 vai tā vārdā, kas saistīti ar šo līgumu, pirkumiem vai darījumiem ar Minus 417, lietām, kas saistītas ar jūsu kontu (tai skaitā parādu piedziņu), un reklāmas akcijām, kas saistītas ar Minus 417 produktiem. Šīs saziņas var veikt Minus 417 vai tā vārdā, pat, ja jūsu tālruņa numurs ir reģistrēts jebkurā valsts vai federālajā “Nezvanīt” sarakstā. Minus 417 nav atbildīgs par jebkuru maksu, kas jums varētu rasties. Minus 417 var iegūt, un jūs skaidri piekrītat, ka ar jums sazināsies, izmantojot e-pasta adreses, pasta vai piegādes adreses un tālruņu numurus, kurus tieši norādījāt vai kas iegūti, izmantojot citus likumīgus līdzekļus, piemēram, personas atrašanās vietas noteikšanu. Jūs piekrītat sniegt paziņojumu Minus 417 30 dienu laikā pēc jebkādām izmaiņām jūsu kontaktinformācijā, izmantojot Klientu apkalpošanas dienestu.

Atbildības ierobežošana

Jūs saprotat un piekrītat, ka Minus 417 vai jebkura ar to saistīta juridiska persona nekādā gadījumā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem. Tas bez ierobežojumiem ietver jebkurus kapacitātes izmantošanas zaudējumus, peļņas zaudējumus, datu zudumus, nemateriālās vērtības zaudējumus, alternatīvu pakalpojumu sniegšanas izmaksas vai citus netiešus, īpašus, nejaušus vai izrietošus zaudējumus. Tas tiek piemērots neatkarīgi no tā, kā tiek nodarīts kaitējums, un jebkādas atbildības teorijas, neatkarīgi no tā, vai ir pārkāpts līgums, izdarīti zaudējumi (ieskaitot stingru atbildības neuzmanību) vai kā citādi izriet no vietnes izmantošanas vai nespējas izmantot vietni, vietnē iegādātās preces, vai alternatīvu pakalpojumu vai sekciju izmaksas.

Atlīdzība

Izrietot no vai jebkādā veidā saistībā ar to, ka jūs izmantojat vietni, un/vai informāciju, ko jūs iesniedzat vai pārraidāt ar vietnes palīdzību, un/vai privātumu, likumpārkāpumiem vai citām prasībām saistībā ar personiskas informācijas sniegšanu Minus 417, kas jums nepieder, pārkāpjot šo līgumu un/vai, ja jūs pārkāpjot šo līgumu, jūs paziņojat un piekrītat atlīdzināt un pasargāt Minus 417, tā akcionārus, direktorus, amatpersonas, darbiniekus, aģentus, zīmola līdzīpašniekus, piegādātājus, meitasuzņēmumus un saistītos uzņēmumus, no un pret jebkādu atbildību, zaudējumiem, pretenzijām, prasībām, strīdiem, jebkura veida zaudējumiem un izmaksām, ieskaitot, bet ne tikai, samērīgas advokātu nodevas un tiesāšanās izmaksas, kā arī visu citu un jebkādu citu kaitējumu, ko varētu radīt iepriekšminētais.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Ja jūs pārkāpjat vai draudat pārkāpt šo līgumu, mums ir tiesības vērsties ar lūgumu izdot izpildrakstu un / vai nodrošināt citu taisnīgu palīdzību, kas ierobežo šādu pārkāpumu. Nekas šajā līgumā nav interpretējams kā tāds, kas aizliedz Minus 417 izmantot citus pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Ja Minus 417 kavējas izmantot jebkādas šajā līgumā noteiktās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no šīm tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa, vai neietekmē Minus 417 spēju vēlāk izmantot šīs tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekli. Jebkāda atteikšanās ir jāsaskaņo ar Minus 417 rakstiski.

Vietnes izbeigšana

Jūs akceptējat un piekrītat, ka Minus 417 bez iepriekšēja paziņojuma var pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pārtraukt vai apturēt vietnes darbību vai vietnes izmantošanu, jebkādu iemeslu dēļ, kurus Minus 417 uzskata par atbilstošiem, un Minus 417 nav atbildīgs ne jums, ne kādai trešajai pusei par šādas izbeigšanas vai apturēšanas sekām. Ja tiek pārtraukta jūsu vietnes izmantošana vai piekļūšana tai, jūs piekrītat, ka šis līgums paliek spēkā pēc šādas izbeigšanas. Visas jūsu veiktās vai uzņemtās apliecības, garantijas un atlīdzināšanas saistības tiks saglabātas, ja jūsu konts vai attiecības ar Minus 417 tiks atcelts vai izbeigts.

Ekskluzīva jurisdikcija Latvijas Republikas pilnvarotajām tiesām ir ekskluzīvas tiesības izskatīt visus strīdus, kas attiecas uz šo līgumu, tā interpretāciju un izpildi.

Šī līguma noteikumu aktualizācija

Mīnus 417 var periodiski grozīt un / vai atjaunināt šo līgumu pēc saviem ieskatiem, par to iepriekš nebrīdinot. Ja turpināt lietot vietni, tiek uzskatīts, ka akceptējat šādas izmaiņas.

Trešā puse un līguma aizstāšana

Mīnus 417 var nodot, piešķirt vai nodot apakšlīguma izpildei jebkuras no mūsu tiesībām vai pienākumiem, kas izriet no šī līguma, jebkurai trešajai pusei pēc mūsu ieskatiem. Šis līgums aizstāj visus citus noteikumus, ko mēs iepriekš esam publicējuši, kā arī visus citus apliecinājumus vai paziņojumus, ko mēs jums esam snieguši, mutiski, rakstiski vai citādi.

Lūdzu, sazinieties ar oficiālo izplatītāju Baltijas valstīs:

AP Retail SIA
info@apretail.lv
Gaujas iela 80-3, Mārupe
+371 26 417 323