Lietošanas noteikumi

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠOS LIETOŠANAS NOTEIKUMUS UN PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMUS PIRMS PASŪTĪJUMA ONLINE VAI PA TELEFONI,

VAI CITĀDĀK IZMANTOT ŠO VIETNI.

Šī vietne (turpmāk tekstā – “vietne”)pieder uzņēmumam AP Retail SIA (oficiālais izplatītājs Minus417 Baltijas valstīs).” (turpmāk “Mīnus 417”, “mums”, “mēs” vai “mūsu”).
Šie lietošanas noteikumi un pirkšanas nosacījumi, kā arī visi to grozījumi vai papildinājumi kopā ar mūsu privātuma politiku (turpmāk tekstā – “Līgums”)
veido juridiski saistošu vienošanos starp jums un Minus 417.
Šis Līgums attiecas uz jebkuru Vietnes izmantošanu, visiem pasūtījumiem, ko veicat vietnē vai pa tālruni, un
mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanu vai izmantošanas mēģinājumiem, ko jūs veicat (turpmāk, “Jūsu lietošana”). Jūs izmantojat vietni tā, it kā jūs būtu parakstījis šo līgumu.

JA NEPIEKRĪTAT, KA ŠIS LĪGUMS IR JUMS SAISTOŠS, LŪDZAM NEIZMANTOT ŠO VIETNI, NEVEIKT PASŪTĪJUMUS UN NEIZMANTOT MINUS 417 PRODUKTU.

Atbilstība prasībām
Lai lietotu vietni, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam un jābūt pilnvarotam noslēgt saistošu līgumu ar mums, un jums to nedrīkst liegt saskaņā ar piemērojamiem likumiem.

Lietotāja saturs
Ievērojot šo līgumu, jūs vietnē varat augšupielādēt jebkādas fotogrāfijas, komentārus, videoklipus, pārskatus un citu saziņu un saturu (“Jūsu saturs”).
Ja vien mēs nenorādām citādi, nosūtot vai iesniedzot jūsu saturu tīmekļa vietnē, jūs piešķirat Minus 417 tiesības izmantot, reproducēt, pārveidot, pielāgot, publicēt, tulkot,
izveidot atvasinātus darbus, izplatīt un attēlot šādu saturu un vārdu, kas iesniegts saistībā ar šādu saturu,
visā pasaulē visos plašsaziņas līdzekļos, kas tagad ir zināmi vai turpmāk iecerēti, un var brīvi izmantot jebkādas idejas, jēdzienus vai zinātību, kas atrodas jūsu saturā, jebkādiem mērķiem, ieskaitot,
bet neaprobežojoties ar produktu izstrādi, ražošanu, izplatīšanu un mārketingu, izmantojot šo informāciju.

Jūs apliecināt, ka jums pieder vai citādi kontrolējat visas tiesības uz jūsu saturu;
& ka Jūsu saturs ir precīzs; & ka jūsu Satura izmantošana nepārkāpj šo Līgumu un neradīs kaitējumu nevienai personai vai organizācijai;
un ka jūs atlīdzināsit Minus 417 par visām pretenzijām saistībā ar jūsu saturu. Minus 417 neuzņemas nekādu atbildību un neuzņemas nekādu atbildību par jūsu saturu, ko esat ievietojis jūs vai kāda trešā puse.

Lietošanas nosacījumi
Jūs nedrīkstat izmantot vietni tādā veidā, kas pārkāpj jebkuras citas personas tiesības vai ierobežo vai kavē kādai citai tīmekļa vietni.
Jūs nedrīkstat bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas veikt visas šādas darbības: kopēt, reproducēt, īrēt, iznomāt, aizdot, pārdot vai jebkādā veidā izmantot saturu, kas iegūts no Vietnes;
jebkādiem nolūkiem mainīt, izplatīt vai atkārtoti ievietot jebkuru vietnes saturu; vai izmantot vietnes saturu jebkādai komerciālai izmantošanai,
netraucēt un neiejaukties Vietnes drošība un/vai avotus, neaugšupielādēt nekāda veida kaitīgus failus un/vai vīrusus.
Neizmantot vietni jebkādā kaitīgā veidā, atsaucoties uz visiem piemērojamiem tiesību aktiem, kas attiecas uz vietnes lietošanu.

Intelektuālā īpašuma tiesības
Vietne ir aizsargāta ar autortiesībām, preču zīmēm, patentiem vai citām īpašumtiesībām un likumiem.
Mīnus 417 var noņemt saturu, kas, šķiet, pārkāpj citu personu autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Papildus,
Mīnus 417 var pārtraukt piekļuvi lietotājiem, kuri, šķiet, pārkāpj citu personu autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības.
Nekas šajā Līgumā vai Vietnē netiek interpretēts kā tāds, kas tieši, netieši, ar aizliegumu piešķirtu jebkādu citu licenci vai tiesības,
vai citādi saskaņā ar kādu no Minus 417 vai trešās puses intelektuālā īpašuma tiesībām. Visas tiesības, kas šeit nav īpaši piešķirtas, tiek paturētas.

Preču zīmes
“Minus 417” ir plaši pazīstama preču zīme, kā arī reģistrēta starptautiska preču zīme (turpmāk tekstā: “TM”). Jums nav tiesību izmantot TM jebkādā veidā.
TM izmantošana, nesaņemot rakstisku apstiprinājumu Minus 417, ir mūsu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

Informācija tīmekļa vietnē
Vietnē sniegtā informācija (tostarp, bez ierobežojumiem, padomi un ieteikumi) nav paredzēta medicīniskai vai medicīniskai konsultācijai.
Pirms jebkādas jaunas ārstēšanas uzsākšanas vienmēr konsultējieties ar savu ārstu. Minus 417 nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem un/vai darbībām, ko izraisījusi Vietnē esošā informācija.

Garantiju atruna
Tīmekļa vietnei ir jāizmanto principi “KĀDA IR” un “KĀ PIEEJAMS”. Minus 417 atsakās no jebkāda veida garantijām, tiešām vai netiešām.
Minus 417 neuzņemas atbildību par to, ka vietne atbildīs jūsu prasībām vai piekļuve vietnei būs nepārtraukta, droša vai bez kļūdām.
Minus 417 nav atbildīgs par rezultātiem un/vai sekām, ko var iegūt, izmantojot Vietni.
Jūs piekrītat, ka jebkāda informācija, ko iegūstat, izmantojot vietni, ir pakļauta jūsu riskam un ka jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas
datorsistēmā vai tā rezultātā radušos datu zudumu.

Saites
Vietne var nodrošināt saites uz citām vietnēm un/vai resursiem, tostarp reklāmdevējiem, kurus Minus 417 nevar kontrolēt.
Šīs saites tiek nodrošinātas tikai lietotāju ērtībām, un tās nevajadzētu uzskatīt par satura mīnus 417 apstiprinājumu,
preces vai pakalpojumus šajās trešo pušu vietnēs.

Iepirkšanās
Minus 417 patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai mainīt produktu specifikācijas cenas un/vai citus pirkuma noteikumus un/vai jebko citu vietnē.
Minus 417 centīsies, bet negarantēs, ka Vietnē norādītās cenas ir pareizas, un pēc iespējas precīzāk aprakstīt Vietnē pieejamās preces.
Ja Vietnē aprakstītā prece neatbilst tās saņemšanas brīdī aprakstītajai precei vai tīmekļa vietnē esošais iepakojums nesakrīt ar saņemto preci,
Jūs varat to atgriezt mums nelietotā un nebojātā stāvoklī saskaņā ar mūsu atgriešanas politiku.

Ja jums ir reklāmas kods no sociālajiem tīkliem, reklāmām vai cita (sastāv no burtiem un cipariem, piemēram: FGD001), varat to izmantot, ievadot maksājuma līmeni, laukā ar nosaukumu kupona kods .[AP1] Pēc akcijas koda ievadīšanas (tā derīguma termiņa laikā) jūsu pirkumu groza cena tiks samazināta par precīzām precēm akcijas summā (piemēram, dažām precēm samazināsies par 30% no sākotnējās cenas).
Minus 417 patur tiesības atsaukt jebkuru valsts piedāvājumu labot kļūdas visos pasūtījuma posmos pat pēc kredītkartes maksas.
Ja pasūtāt preci, maksājumam ir jāsaņem Minus 417 pirms Minus 417 pasūtījuma pieņemšanas.

Klients var apskatīt un iegādāties produktus Baltijas valstu vietējā valūtā EUR, un arī maksājumi tiks veikti tikai EUR.
Minus 417 var pieprasīt papildu informāciju par jūsu pasūtījumu, ja neesat sniedzis visu nepieciešamo informāciju, un var atcelt vai ierobežot pasūtījumu jebkurā laikā pēc tā veikšanas.
Jūsu pasūtījums ir nepārprotami atkarīgs no šī Līguma pieņemšanas. Pēc tam, kad būs saņemts pareizi aizpildīts pasūtījums, jūsu pilnvarojums un maksājuma veids, mēs nekavējoties atradīsim jūsu pasūtīto preci, lai iekļautu to rindā nosūtīšanai. Visas preces ir pieejamas atkarībā no to pieejamības.
Mēs jūs nekavējoties informēsim, ja jūsu pasūtītais produkts nebūs pieejams, un varam jums piedāvāt alternatīvu produktu ar aptuveni tādu pašu kvalitāti un vērtību.
Minus 417 nepieņem pasūtījumus no tirgotājiem, vairumtirgotājiem vai klientiem, kuri plāno tālāk pārdot tīmekļa vietnē piedāvātās preces.
Ja Minus 417 atklās, ka jūs veicat pasūtījumus ar nolūku tālākpārdot tīmekļa vietnē piedāvātās preces, mēs nekavējoties atcelsim jūsu pasūtījumu, apturēsim vai slēgsim jūsu kontu un izmantosim visus pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja atklāsim, ka ir veikts pasūtījums ar viltotām vai zagtām kartēm,Minus 417 ziņos arī federālajām, štata un/vai vietējām tiesībaizsardzības iestādēm.

Sūtīšana un riski
Minus 417 pievienos pasūtījumam piegādes un apstrādes maksu. Ja vien nav norādīts citādi, Minus 417 izmantos komerciālos pārvadājumu pārvadātājus, lai preces nosūtītu saprātīgā laikā pēc jūsu pareizi aizpildīta pasūtījuma saņemšanas.
Piegādes laiks ir tikai informatīvs, un Minus 417 neuzņemas atbildību par to.
Jūs saprotat, ka produktu pieejamība var būt ierobežota un atsevišķi produkti var nebūt pieejami piegādei, un tādā gadījumā produkti tiks piegādāti, kad tie būs pieejami.
Ja pasūtījums tiks aizkavēts (sākot no datuma, kas norādīts pasūtīšanas brīdī, vai, ja datums nav norādīts, vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma datuma, Minus 417 mēģinās ar jums sazināties.
Ja Minus 417 nevarēs ar jums sazināties vai jūs vairs nevēlaties saņemt preci, Minus 417 atcels pasūtījumu un nekavējoties atmaksās piedāvāto summu, un darīs to 14 darba dienu laikā, ja pasūtījums veikts, izmantojot trešo pušu kredītkartes, piemēram, Visa vai Mastercard. Minus 417 neatbild par zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām, vai izdevumiem, kas saistīti ar jebkādu sūtījuma vai piegādes kavējumu. Zaudējumu risks un īpašumtiesības uz šādām precēm pāriet pie jums pēc tam, kad esam nodevuši preci piegādes pārvadātājam.
PĀRDOŠANAS NODOKLIS tiks noteikts atbilstoši valstij, no kuras pasūtījums veikts. Maksājumu informācija būs jūsu vai tā, kuru jūs esat pilnvarots sniegt.
Minus 417 ir tiesības atcelt jūsu pasūtījumu pēc saviem ieskatiem, ko mēs uzskatīsim par piemērotu. Starptautiskie pasūtījumi
Minus 417 var izvēlēties pieņemt pasūtījumus savu produktu iegādei no valstīm ārpus ES. uz šādu pasūtījumu pieņemšanu un šādu produktu pārdošanu attieksies piemērojamie likumi valstī, no kuras pasūtījums veikts.
Jums ir pienākums un atbildība norādīt aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju par savu rēķina kontu. Jums nav nekādu prasījuma tiesību šajā saistībā.

Atgriešanas politika
Minus 417 atmaksās jūsu maksājumu, ja jūsu produkts tiek laicīgi atgriezts vai atcelts, un 30 darba dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas, ja tas ir iegādāts, izmantojot trešās puses kredīta kompāniju, un tikai tad, ja produkts nav lietots un nav bojāts. Ja neesat pārliecināts par savām tiesībām atgriezt preci, varat sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Elektroniskie paraksti
Jūs apliecināt, ka piekrītat pieņemt visu elektronisko informāciju un paziņotā informācija, piemēram, līgumi tīmekļa vietnē, jums tiks piegādāta ar elektroniskiem līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu un tai būs tāds pats spēks, kā, ja tā tiktu sastādīta rakstiski un puses parakstīta. Tāpat arī jūs atzīstat un piekrītat, ka, noklikšķinot uz “IESNIEGT”, “LEJUPIELĀDĒT”, “ES AKCEPTĒJU”
vai līdzīgas saites, jūs iesniedzat juridiski saistošu elektronisko parakstu un noslēdzat juridiski saistošu līgumu, kas ir spēkā jebkurā jurisdikcijā.

Saziņa
Jūs piekrītat, ka visi tālruņa zvani ar Minus 417 tiks ierakstīti. Jūs apliecināt, ka visa jūsu sniegtā kontaktinformācija ir patiesa un precīza. Jūs piekrītat saņemt tālruņa zvanus, e-pastus, iepriekš ierakstītas balss ziņas un / vai automātiskos zvanus (ieskaitot īsziņas) no Minus 417 vai tā vārdā, kas saistīti ar šo līgumu, pirkumiem vai darījumiem ar Minus 417,
lietām, kas saistītas ar jūsu kontu (tai skaitā parādu piedziņu), un reklāmas akcijām, kas saistītas ar Minus 417 produktiem. Šīs saziņas var veikt Minus 417 vai tā vārdā, pat, ja jūsu tālruņa numurs ir reģistrēts jebkurā štata vai federālajā “Nezvanīt” sarakstā. Minus 417 nav atbildīgs par jebkuru maksu, kas jums varētu rasties. Minus 417 var iegūt, un jūs skaidri piekrītat, ka ar jums sazināsies, izmantojot e-pasta adreses, pasta vai piegādes adreses un tālruņu numurus, kurus tieši norādījāt vai kas iegūti, izmantojot citus likumīgus līdzekļus, piemēram, personas atrašanās vietas noteikšanu. Jūs piekrītat sniegt paziņojumu Minus 417 30 dienu laikā pēc jebkādām izmaiņām jūsu kontaktinformācijā, izmantojot Klientu apkalpošanas dienestu.

Atbildības ierobežošana
Jūs saprotat un piekrītat, ka Minus 417 vai jebkura ar to saistīta juridiska persona nekādā gadījumā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem. Tas bez ierobežojumiem ietver jebkurus kapacitātes izmantošanas zaudējumus, peļņas zaudējumus, datu zudumus, nemateriālās vērtības zaudējumus, alternatīvu pakalpojumu sniegšanas izmaksas vai citus netiešus, īpašus, nejaušus vai izrietošus zaudējumus. Tas tiek piemērots neatkarīgi no tā, kā tiek nodarīts kaitējums, un jebkādas atbildības teorijas, neatkarīgi no tā, vai ir pārkāpts līgums, izdarīti zaudējumi (ieskaitot stingru atbildības neuzmanību) vai kā citādi izriet no vietnes izmantošanas vai nespējas izmantot vietni, vietnē iegādātās preces, vai alternatīvu pakalpojumu vai sekciju izmaksas.

Atlīdzība
Izrietot no vai jebkādā veidā saistībā ar to, ka jūs izmantojat vietni, un/vai informāciju, ko jūs iesniedzat vai pārraidāt ar vietnes palīdzību, un/vai privātumu, likumpārkāpumiem vai citām prasībām saistībā ar personiskas informācijas sniegšanu Minus 417, kas jums nepieder, pārkāpjot šo līgumu un/vai, ja jūs pārkāpjot šo līgumu, jūs paziņojat un piekrītat atlīdzināt un pasargāt Minus 417, tā akcionārus, direktorus, amatpersonas, darbiniekus, aģentus, zīmola līdzīpašniekus, piegādātājus, meitasuzņēmumus un saistītos uzņēmumus, no un pret jebkādu atbildību, zaudējumiem, pretenzijām, prasībām, strīdiem, jebkura veida zaudējumiem un izmaksām, ieskaitot, bet ne tikai, samērīgas advokātu nodevas un tiesāšanās izmaksas, kā arī visu citu un jebkādu citu kaitējumu, ko varētu radīt iepriekšminētais.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi
Ja jūs pārkāpjat vai draudat pārkāpt šo līgumu, mums ir tiesības vērsties ar lūgumu izdot izpildrakstu un / vai nodrošināt citu taisnīgu palīdzību, kas ierobežo šādu pārkāpumu. Nekas šajā līgumā nav interpretējams kā tāds, kas aizliedz Minus 417 izmantot citus pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Ja Minus 417 kavējas izmantot jebkādas šajā līgumā noteiktās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no šīm tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa, vai neietekmē Minus 417 spēju vēlāk izmantot šīs tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekli.
Jebkāda atteikšanās ir jāsaskaņo ar Minus 417 rakstiski.

Vietnes izbeigšana
Jūs akceptējat un piekrītat, ka Minus 417 bez iepriekšēja paziņojuma var pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pārtraukt vai apturēt vietnes darbību vai vietnes izmantošanu, jebkādu iemeslu dēļ, kurus Minus 417 uzskata par atbilstošiem, un Minus 417 nav atbildīgs ne jums, ne kādai trešajai pusei par šādas izbeigšanas vai apturēšanas sekām. Ja tiek pārtraukta jūsu vietnes izmantošana vai piekļūšana tai, jūs piekrītat, ka šis līgums paliek spēkā pēc šādas izbeigšanas. Visas jūsu veiktās vai uzņemtās apliecības, garantijas un atlīdzināšanas saistības tiks saglabātas, ja jūsu konts vai attiecības ar Minus 417 tiks atcelts vai izbeigts.

Ekskluzīva jurisdikcija
Izraēlas Telavivas pilnvarotajām tiesām ir ekskluzīvas tiesības izskatīt visus strīdus, kas attiecas uz šo līgumu, tā interpretāciju un izpildi.

Šī līguma noteikumu aktualizācija
Mīnus 417 var periodiski grozīt un / vai atjaunināt šo līgumu pēc saviem ieskatiem, par to iepriekš nebrīdinot. Ja turpināt lietot vietni, tiek uzskatīts, ka akceptējat šādas izmaiņas.

Trešā puse un līguma aizstāšana
Mīnus 417 var nodot, piešķirt vai nodot apakšlīguma izpildei jebkuras no mūsu tiesībām vai pienākumiem, kas izriet no šī līguma, jebkurai trešajai pusei pēc mūsu ieskatiem.
Šis līgums aizstāj visus citus noteikumus, ko mēs iepriekš esam publicējuši, kā arī visus citus apliecinājumus vai paziņojumus, ko mēs jums esam snieguši, mutiski, rakstiski vai citādi.

Lūdzu, sazinieties ar oficiālo izplatītāju Baltijas valstīs:
AP Retail SIA
info@apretail.lv
Lilliju iela 57, Mārupe
+371 26 417 323